Ludzie

Zatrudniamy prawie 500 osób, a naszym celem jest zapewnienie im jak najlepszych warunków. Dyrekcja SHL ściśle współpracuje z zakładowymi organizacjami związkowymi w celu ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Spodziewamy się, że w nowej lokalizacji nasi pracownicy zyskają dużo wygodniejsze i zdrowsze środowisko pracy.

Dbamy o rozwój pracowników: większość kadry kierowniczej Spółki awansowała ze stanowisk niższego szczebla.

Pracownicy SHL Production objęci są przepisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.