• Certyfikat Systemu
    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu
    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

SHL PRODUCTION SP. Z O.O.

ul. Zagnańska 27
25-528 Kielce
Polska

Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach

KRS 0000352694
Regon: 260374510
NIP: 9591890302
BDO: 000007211
Kapitał zakładowy 2 800 000 PLN

Sekretariat

Biuro handlowe

Anna Naszydłowska

Marcin Połeć