• Certyfikat Systemu

  Zarządzania Jakością

  ISO 9001
 • Certyfikat Systemu

  Zarządzania Środowiskowego

  ISO 14001

Kontroler Jakości

Opis czynności:

 • Analiza rysunków konstrukcji spawanych.
 • Wykonywanie pomiarów wyrobów metodą warsztatową oraz za pomocą ramienia Faro.
 • Ocena spoin – wizualna.
 • Dokumentowanie, analiza i interpretacja wyników pomiarowych.

Wymagania, kwalifikacje:

 • Wykształcenie min. średnie techniczne.
 • Znajomość zasad wymiarowania i tolerowania.
 • Umiejętność czytania rysunku technicznego.
 • Umiejętność wykonywania pomiarów za pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych.
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office (w szczególności Excel).
 • Certyfikat VT2.

Wynagrodzenia i benefity:

 • SHL Production oferuje swoim pracownikom rynkowe wynagrodzenia, premie, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe i szereg benefitów pozapłacowych. Proces rozwoju i awansu ustalany jest indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem jego kompetencji, oczekiwań, możliwości pracodawcy oraz sytuacji na rynku. Z kandydatami do pracy szczegóły omawiane są podczas rozmów rekrutacyjnych, natomiast osoby już zatrudnione rozmawiają o swoim rozwoju zawodowym z przełożonymi oraz z działem HR podczas spotkań rocznych, poświęconych ocenie pracowniczej.

Benefity pozapłacowe:

 • Kursy i szkolenia
 • Możliwość rozwoju i awansu zawodowego
 • Dofinansowania z ZFŚS: Pakiet MEDICOVER-SPORT, wczasy, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci pracowników, bilety do kina, zapomogi.