• Certyfikat Systemu

    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu

    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

Kontroler Jakości

 

Opis czynności:

• Analiza rysunków konstrukcji spawanych.

• Wykonywanie pomiarów wyrobów metodą warsztatową oraz za pomocą ramienia Faro.

• Ocena spoin – wizualna.

• Dokumentowanie, analiza i interpretacja wyników pomiarowych.

Wymagania, kwalifikacje:

Wykształcenie min. średnie techniczne.

• Znajomość zasad wymiarowania i tolerowania.

• Umiejętność czytania rysunku technicznego.

• Umiejętność wykonywania pomiarów za pomocą warsztatowych przyrządów pomiarowych.

Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu Office (w szczególności Excel).

• Certyfikat VT2.

Wynagrodzenia i benefity:

SHL Production oferuje swoim pracownikom rynkowe wynagrodzenia, premie, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe i szereg benefitów pozapłacowych. Proces rozwoju i awansu ustalany jest indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem jego kompetencji, oczekiwań, możliwości pracodawcy oraz sytuacji na rynku. Z kandydatami do pracy szczegóły omawiane są podczas rozmów rekrutacyjnych, natomiast osoby już zatrudnione rozmawiają o swoim rozwoju zawodowym z przełożonymi oraz z działem HR podczas spotkań rocznych, poświęconych ocenie pracowniczej.

Benefity pozapłacowe:

Kursy i szkolenia.

Możliwość rozwoju i awansu zawodowego.

Dofinansowania z ZFŚS: Pakiet MEDICOVER-SPORT, wczasy, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci pracowników, bilety do kina, zapomogi.