• Certyfikat Systemu

    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu

    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

Operator CNC

 

Opis czynności:

• Wykonywanie detali i podzespołów zgodnie z rysunkiem technicznym.

Realizacja planów produkcyjnych.

Zapewnienie właściwej jakości wyrobów.

Wymagania, kwalifikacje:

• Wykształcenie zawodowe lub techniczne kierunkowe.

• Znajomość rysunku technicznego.

• Umiejętność obsługi przyrządów pomiarowych.

• Możliwość przeszkolenia dla osób z predyspozycjami
technicznymi chętnych do pracy.

Wynagrodzenia i benefity:

SHL Production oferuje swoim pracownikom rynkowe wynagrodzenia, premie, dodatek stażowy, nagrody jubileuszowe i szereg benefitów pozapłacowych. Proces rozwoju i awansu ustalany jest indywidualnie dla każdego pracownika, z uwzględnieniem jego kompetencji, oczekiwań, możliwości pracodawcy oraz sytuacji na rynku. Z kandydatami do pracy szczegóły omawiane są podczas rozmów rekrutacyjnych, natomiast osoby już zatrudnione rozmawiają o swoim rozwoju zawodowym z przełożonymi oraz z działem HR podczas spotkań rocznych, poświęconych ocenie pracowniczej.

Benefity pozapłacowe:

Kursy i szkolenia.

Możliwość rozwoju i awansu zawodowego.

Dofinansowania z ZFŚS: Pakiet MEDICOVER-SPORT, wczasy, kolonie, paczki świąteczne dla dzieci pracowników, bilety do kina, zapomogi.