• Certyfikat Systemu

    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu

    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

Rodo

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SHL Production Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach przy ul. K. Olszewskiego 6.

Inspektorem ochrony danych jest Pan Roland Mrówka prowadzący Kancelarię Adwokacką w Kielcach przy ul. Warszawskiej 30 lokal 21, 25-312 Kielce,

e-mail:

iodo@shlproduction.com

Tel.: +48 453 072 389

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zawartej z administratorem umowy. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą co najmniej przez okres 5-ciu lat. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.