• Certyfikat Systemu

    Zarządzania Jakością

    ISO 9001
  • Certyfikat Systemu

    Zarządzania Środowiskowego

    ISO 14001

Wydział Cięcia

laserowe, plazmowe, mechaniczne i śrutowanie

Wydział Obróbki

gięcie, walcowanie i fazowanie

Wydział Spawalni

automatyczne i manualne

Wydział Lakierni

proszkowe